Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
Stem voor de lijst

Als de volgorde van de kandidaten van de lijst uw goedkeuring wegdraagt, kan u voor de lijst kiezen door met uw optisch stempotlood te drukken op het vakje van de lijst (naast LBR).


Kies voor de kandidaten van uw keuze

Het is mogelijk om enkel te stemmen voor één de kandidaat die uw voorkeur geniet.

Druk dan met uw optisch stempotlood op het vakje achter de gekozen kandidaat.

U kunt ook voor twee of meerdere kandidaten van dezelfde lijst stemmen. Druk dan op de vakjes achter de gekozen kandidaten alvorens de lijst te verlaten.


De zes stappen die u dient te doen bij het kiezen

1. Steek uw magneetkaart in de stemmachine.
2. Druk met uw stempotlood op de taalkeuze.
3. Druk met uw stempotlood op LBR en druk vervolgens om de knop "bevestigen".
4. Druk met uw stempotlood achter het vakje van de door u gekozen kandidaat of kandidaten.
5. Valideer uw keuze door met uw stempotlood op de knop "bevestigen" te drukken.
6. Neem uw magneetkaart terug uit de stemmachine en steek ze in de voorziene urne.

 

Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster